Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Konkurs dożynkowy dla mieszkańców Kamińska

Konkurs dożynkowy w Ryczywole

Tradycją dożynkową w Krainie Trzech Rzek stało się, że Lokalna Grupa Działania docenia trud mieszkańców dekorujących swoje obejścia podczas Święta Plonów.

Uczestnicy konkursu dożynkowego na najciekawiej przystrojone obejście przydomowe, podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Ryczywole, zaskoczyli kreatywnością i pracowitością. Komisja oceniająca dekoracje dożynkowe doceniła mnogość eksponatów, pomysłowość autorów i walory estetyczne zgłoszonych aranżacji.  Po długich naradach  komisja w składzie: Janina Feldmann, Marzena Otolińska  oraz Małgorzata Najdek, ogłosiła nastepujący werdykt:

III miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 100 zł otrzymał Michał Bogacz

II miejsce i nagrodę rzeczową o wartości 200 zł otrzymał Mateusz Klingsport

I miejsce i nagrodę rzeczową o wartości  300 zł otrzymała Ewa Knopczyk

Uczestnicy przyjęli gratulacje od prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, Renaty Gembiak  – Binkiewicz, która podziękowała uczestnikom konkursu, którzy pomimo krótkiego czasu na przygotowania, wynikającego ze zmiany lokalizacji tegorocznych dożynek gminnych podjęli wyzwanie i w ciągu niespełna dwóch tygodni przygotowali imponujące aranżacje.

“Wielkopolska Wiara”

Szkoła Liderek – etap II

W dniach  8 – 9 sierpnia br. dwudziestoosobowa grupa  liderek z terenu LGD  Kraina Trzech Rzek wzięła udział w dwudniowym cyklu zajęć w ramach Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego organizowanej przez departament PROW UMWW. Tematem wiodącym II poziomu Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego były negocjacje. Temat  ten uzupełniony został o poprowadzone w atrakcyjnej formie,  popołudniowe zajęcia taneczne.

Smaki Krainy Trzech Rzek na poznańskim Festiwalu

Tegoroczny, VIII Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku odbył się w dniach 14-17 sierpnia 2014 w Poznaniu. Na Starym Rynku ustawione zostały kramy licznych wystawców oferujących przysmaki ze wszystkich regionów Polski i wielu krajów Europy i Świata.
Nie mogło wśród nich zabraknąć akcentu z Krainy Trzech Rzek. Na stoisku  Departamentu PROW UMWW promowaliśmy chleb i bułeczki z Sycyna . Właściciele gospodarstwa agroturystycznego Sycyn pod Lipą prowadzili warsztaty dla dzieci, podczas których każdy mógł ulepić sobie z ciasta chlebowego dowolną figurkę by następnie oddać ją w ręce pana Ryśka celem upieczenia w piekarniku zainstalowanym na stoisku.
Pani Mariola dodawała smaku pajdom chleba okraszając je smalcem i ogórkami lud własnoręcznie wykonanymi przetworami owocowymi i warzywnymi.

Przedstawicielki LGD zachęcały zaś zwiedzających do przyjazdu do Krainy Trzech Rzek rozdając mapki i informatory turystyczne promujące atrakcje naszego terenu.

Piszemy projekty o mikrodotacje do programu “Wielkopolska Wiara”

Ponad 30 osób z terenu gmin Oborniki, Ryczywół, Rogoźno i Murowana Goślina, wzięło udział w czwartkowym spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wnioskowania przez stowarzyszenia i grupy nieformalne o  5.000 zł  na realizację społecznych projektów.

Reprezentująca PISOP  p. Katarzyna Sulejewska i prezes Krainy Trzech Rzek  p. Renata Gembiak-Binkiewicz, pełniąca funkcję ambasadorki programu na terenie Powiatu Obornickiego, zachęcały przedstawicieli stowarzyszeń i grup nieformalnych do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie zaplanowanych zadań.

Uczestnicy spotkania mają czas do końca przyszłego tygodnia na napisanie wniosku i przygotowanie załączników. W tym celu niezbędne jest skorzystanie z dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej PISOP.

Znajdziecie tam Państwo:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – Definicje – wyjaśniamy pojęcia stosowane w Regulaminie

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty – który musimy wypełnić, aby ubiegać się o Mikrodotację

Załącznik nr 3 – Budżet Projektu – który musimy obowiązkowo opracować i załączyć

Załącznik nr 4 – wzór Kart Oceny Formalnej – na tej podstawie oceniany będzie wypełniony formularz, czy oferta nie zawiera błędów proceduralnych uniemożliwiających dalszą ocenę

Załącznik nr 5 – wzór Karty Oceny Merytorycznej – na tej podstawie oceniany będzie projekt merytorycznie, czyli treść oferty, nasz pomysł i jego opracowanie

Załącznik nr 6 – wzór Porozumienia o Współpracy – dla Grup Nieformalnych lub Samopomocowych składających ofertę za pośrednictwem Patrona

Załącznik nr 7 – wzór Porozumienia dotyczącego powołania Grupy Nieformalnej lub Grupy Samopomocowej – dla każdej Grupy Nieformalnej i Samopomocowej bez osobowości prawnej

Załącznik nr 8 – Schemat Planu Rozwoju Organizacji – czyli wskazówki dotyczące poszczególnych elementów planowania

Deklaracja członkowska – grupy nieformalne

Opis celów – grupy nieformalne

Skrypt ABC tworzenia projektu – czyli bardzo szczegółowo, krok po kroku opisane poszczególne elementy projektu. Bardzo przydatny poradnik!

Wykaz powiatów – na terenie których nie ma siedziby Projektodawcy, który w 2014 roku realizuje projekt ze środków P FIO:
W Powiecie Obornickim w bieżącym roku LGD Kraina trzech rzek realizowała projekt dofinansowany ze środków FIO!

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Przypominamy, że podczas oceny wniosku 3 punkty zostaną przyznane, jeśli projekt był konsultowany z Doradcą projektu!
W tym celu należy  umówić się na konsultacje  z panią Kasią Sulejewsją – tel. 534 205 699, katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl

Konkurs dożynkowy dla mieszkańców Ryczywołu

Eksponaty z wystaw “Dawna zagroda wiejska” – katalog multimedialny

Dla tych z Państwa, którym nie udało się zwiedzić wystaw “Dawna Zagroda Wiejska”, zorganizowanych w ramach projektu “Dziedzictwo kulturowe Krainy Trzech Rzek” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zamieszczamy poniżej katalogi multimedialne, w których znajdziecie Państwo zdjęcia eksponatów zgromadzonych przez uczestników projektu.

LGD Kraina Trzech Rzek realizowała projekt w partnerstwie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. A. Małeckiego w Obornikach.

Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek – Chrustowo

Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek – Rakownia

Dziedzictwo Kulturowe Krainy Trzech Rzek – Ryczywół

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Mikrodotacje – “Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania.

Regulamin konkursu mikrodotacji wielkopolska wiara

ABC tworzenia projektu

definicje_fio-1

formularz oferty_fio

karta oceny formalnej_fiokarta oceny merytorycznej_

fioPrezentacja WIELKOPOLSKA-WIARA

budżet projektu_pfio

wzór porozumienia o współpracy z patronem_fio

wzór porozumienia powołania grupy nieformalnej_fio

Wystartuj !!!

Centrum PISOP ogłosiło konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe mogą pozyskiwać środki na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu itp.

Mikrodotację można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagane jest 10% wkładu własnego. Nie musi on jednak być finansowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 15 września do 30 listopada 2014 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty na specjalnym formularzu wniosków najpóźniej do 25 sierpnia 2014 roku, do godziny 15.00.

Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie miał szansę skonsultować swój pomysł z doradcą w swoim subregionie lub doradcą wojewódzkim. Za skorzystanie z takiego wsparcia będzie można otrzymać dodatkowe punkty.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Dodatkowych informacji na temat konkursu

od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00,

udzielają:

Katarzyna Sulejewska – katarzyna.sulejewska@pisop.org.pl, tel. 61 851 91 34;
Monika Pawlak – monika.pawlak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86;
Joanna Jękot – Łaźniak – mikrodotacje@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86.