Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 złożony!

Uprzejmie informujemy , że w dniu 30 grudnia 2015 roku został złożony wniosek o wybór LSR, wraz z uchwaloną przez zarząd Loklaną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Nowa strategia wyznacza kierunki działania oraz określa przedsiewzięcia możliwe do realizacji w ramach nowej prespektywy finansowej PROW na lata 2014-2020.

Obecnie strategia podlega ocenie a wynikiem jej pozytywnej weryfikacji bedzie podpisanie umowy ramowej na jej wdrażanie.

Zarząd LGD dziękuje mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i władzom loklanym za aktywny udział w spotkaniach mających na celu opracowanie LSR.  Podziękowania należą się również Samorządowi Województwa Wielkopolskiego oraz pracownikom UMWW za wsparcie merytoryczne podczas prac nad dokumentami.

Życzenia

Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 16 grudnia w Sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki,  odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek.

Podczas posiedzenia dokonano wyboru wiceprezes LGD, którą została pani Magdalena Przystałowska z Biedruska (Gmina Suchy Las). Magdalena Przystałowska jest przewodniczącą osiedla samorządowego w Biedrusku, działa we władzach stowarzyszenia ZAMEK oraz posiada doświadczenie i kwalifikacje związane z pozyskiwaniem funduszy na działania wspierające sektor NGO.

W związku z rozpoczynającym się okresem wdrażania nowej perspektywy finansowej, wybrano także członków Rady LGD, czyli organu decyzyjnego, odpowiedzialnego za ocenę i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia.

W wyniku jawnego głosowania Rady zostali;

z gminy Murowana Goślina ; pani Magdalena Binięda, pan Dariusz Wojcieszak, pan Marek Krotecki, pan Krzysztof Oczkowski,

z gminy Suchy Las; pani Joanna Nowak, pani Jolanta Kusza, pani Anna Małek,

z gminy Ryczywół; pani Grażyna Wendlandt, pan Michał Bogacz, pan Ziemowit Chudziński, pan Tomasz Knopczyk

z gminy Oborniki; pani Beata Nowak, pani Bożena Kubiatowicz, pan Błażej Matczuk, pan Gracjan Barnaś

Wybrany skład Rady zapewnia udział w jej procedowaniu reprezentantów wszytskich sektorów oraz mieszkańców, bez nadreprezentacji żadnej z grup interesu.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, jej członkowie wybiorą spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Członków Rady czeka cykl szkoleń, a następnie trudna praca przy ocenie i wyborze operacji do finansowania.

Podczas posiedzenia uchwalono również zmiany w Statucie, Regulaminie Rady LGD oraz Regulaminie Zarządu i Walnego Zebrania Członków. Zmiany wprowadzone do dokumentów wynikają przede wszystkim z ich dostosowania do wymogów prawa unijnego oraz polskiego dotyczącego nowej perspektywy finansowej.

Prezes Małgorzata Najdek przedstawiła założenia LSR oraz projekt kryteriów wyboru operacji. Już wkrótce zarząd LGD złoży wniosek o wybór LSR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  Jeżeli nasza LSR zostanie wybrana do realizacji , nasz obszar zyska 9 mln. złotych na zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i turystyczny.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Statut 16.12.2015 – projekt pdf

Uchwała nr 14

Uchwała nr 13

Uchwała nr 12

Uchwała nr 11

Uchwała nr 10

Uchwała nr 9 (2)

Uchwała nr 8

Uwaga!

W związku z trwającymi pracami nad nową… LSR prosimy o nadsyłanie uwag do poniższych dokumentów do środy 9.12 na adres mailowy biura LGD: biuro@kraina3rzek.pl

Matryca celów LGD Kraina Trzch Rzek konsultacje

Monitoring i ewaluacja LSR i LGD

Plan działania konsultacje

Obornicki Supermaraton Kraina Trzech Rzek już 16. 04. 2016 !!!

Dzięki staraniom członków Sekcji Kolarskiej, powstałej przy Motoklubie Obornickim, udało się wpisać Oborniki w kalendarz ważnych imprez rowerowych na 2016 rok.  Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów dwóch kółek do wzięcia udziału w Obornickim Supermaratonie Kraina Trzech Rzek, który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku. Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz imprez zaliczanych do Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych!

szczegóły;

https://www.facebook.com/Obornickie-Towarzystwo-Cyklist%C3%B3w-1435089400090337/?ref=aymt_homepage_panel

http://supermaratony.org/kalendarz-imprez-2016/

Gęsina na św. Marcina – czyli kulinarne popisy liderek z Zawad

Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Ryczywole, z inicjatywy liderek z Zawad po raz pierwszy (i mamy nadzieję, że nie ostatni) serwowano pyszne potrawy z gęsiny. Pomysł zrodził się podczas wizyty studyjnej na Festiwalu Kuchni ochweśnickiej w Ślesinie, organizowanej przez LGD. Liderki z Zawad przy wsparciu naszej LGD przygotowały i częstowały mieszkańców czerniną, pasztetem, pieczoną gęsią z farszem, szynką i kiełbasą oraz smalcem. W specjalnie przygotowanych na tę okoliczność ulotkach, można było przeczytać informacje o wsi Zawady, historii  Gęsiny na św. Marcina a także znaleźć przepisy kulinarne na serwowane smakołyki. Za ogromne zaangażowanie dziękujemy liderkom z Zawad i Ryczywołu z Anią Michałowską na czele.

Spotkanie dla sektora gospodarczego

Prezentacja ze spotkania 9.11.2015

Spotkanie z Radą Inicjatyw Społecznych

W piątek 6 listopada podczas Rady Inicjatyw Społecznych, prezes LGD Małgorzata Najdek, zaprezentowała nowe możliwości wsparcia oraz planowane kryteria wyboru w nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na Kulinarne obchody Święta Niepodległości

Gęsina na Marcina – ulotka

Przygotowania do kulinarnych obchodów Święta Niepodległości w Krainie Trzech Rzek trwają :)