Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Nowy zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

19 grudnia odbyło się  wyborcze Walne Zebranie Członków LGD  Kraina Trzech Rzek. Małgorzata Najdek – wiceprezes LGD złożyła sprawozdanie z działalności zarządu mijającej kadencji.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca – Maria Koralewska. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski podziękował w imieniu członków LGD  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia   oraz  rozwoju obszaru.

Kolejnym punktem porządku obrad były wybory prezesa i wiceprezesów stowarzyszenia.

Na prezesa zarządu zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Najdek, dotychczasowej wiceprezes LGD – w wyniku głosowania została ona wybrana jednogłośnie nowym prezesem stowarzyszenia.

Wiceprezesami zostali   Grażyna Foedke z gminy Ryczywół i Andrzej Kosakowski z gminy Murowana Goślina.

Następnie wybrano członków komisji rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Magdalena Swoboda  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Roman Białachowski – wiceprzewodniczacy komisji rewizyjnej

Paweł Bukowski – członek komisji rewizyjnej

Kolejnym punktem porządku obrad były “Wolne głosy i wnioski” w ramach których Małgorzata Najdek  podziękowała  dotychczasowej prezes LGD Renacie Gembiak – Binkiewicz. Do podziękowań dołączyli się wszyscy, licznie przybyli członkowie LGD, życząc jednocześnie p. Renacie samych sukcesów w nowej roli – wójta Gminy Ryczywół. Pani Wójt, nie kryjąc wzruszenia, również podziękowała wszystkim za współpracę.

Na koniec spotkania zarząd zaprosił wszystkich na drobny poczęstunek. Każdy członkek otrzymał nowy kalendarz LGD na 2015 rok i życzenia świąteczne.

Życzenia

Uwaga!

Informujemy, że biuro LGD 24.12.2014 r. (wigilia) będzie nieczynne, dniem pracy będzie natomiast sobota 20 grudnia.

Walne Zebranie Członków

Uchwala 5.2014

Uchwala 6.2014

Zapraszamy na Jarmarki świąteczne w Krainie Trzech Rzek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – druk kalendarza ściennego

W związku z rozstrzygnięciem procedury zapytania ofertowego  w sprawie druku kalendarza ściennego informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: girit group GRUPA REKLAMOWA w kwocie  3.306,63 zł (brutto)

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu- druk kalendarza ściennego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Druk kalendarza ściennego: siedmiokartkowego , format A3, papier kredowy, nadruk dwustronny, pełen kolor, nakład 400 sztuk.

Zakończenie terminu realizacji (dostarczenie kalendarzy do biura LGD) 15.12.2014 r.

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 1 grudnia 2014 r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

Kraina Trzech Rzek na konferencji “KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”

26 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się konferencja „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”, zorganizowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, członkowie zarządów lokalnych grup działania, przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, producenci zdrowej żywności oraz liderki i liderzy rozwoju lokalnego województwa wielkopolskiego.

Konferencję otworzyła Pani Emilia Dunal, Dyrektor Departamentu PROW UMWW, która serdecznie przywitała gości i odczytała list od Pana Tomasza Bugajskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja miała na celu podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi, działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich.

W konferencji uczestniczyły także przedstawicielki liderek z Krainy Trzech Rzek wraz z mężami: Marzena Otolińska, Anna Michałowska, Bożena Kubiatowicz, Monika Olech, Magdalena Czyż, Halina Jerzewska, Barbara Działo, Roksana Czaja, Maria Przysiecka, Anna Pielucha, Halina Wesołowska, Bożena Zellner, Jadwiga Michalak, Jolanta Ziała, Joanna Trafas, Ida Ziała, Henryka Bąk, Zofia Radke, Jolanta Furman, Renata Gembiak – Binkiewicz , Karolina Skowrońska, Małgorzata Najdek.

W pierwszej części konferencji pt: “Przykłady aktywności kobiet i mężczyzn na obszarach wiejskich – działania, projekty, inicjatywy” wiceprezes stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, Małgorzata Najdek przedstawiła prezentację, pod żartobliwym tytułem: “Być liderką, czyli…. jak się realizować i nie zwariować”. Podczas swojego wystąpienia namawiała kobiety do chętnego podejmowania wyzwań i łączenia różnych funkcji, sama będąc mamą, sołtyską i aktywnie działając społecznie w zarządach stowarzyszeń.

Na zakończenie pierwszej części przedstawiciele Lokalnych Grup Działania złożyli na ręce Pani Dyrektor podziękowania wraz z koszem tradycyjnych specjałów z Wielkopolski.

W kolejnej części konferencji podsumowano działania Szkoły liderek Rozwoju Lokalnego oraz wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki”.

Miło nam poinformować, że III miejsce w tym ważnym konkursie zdobyła Agroturystyka „Sycyn Pod Lipą”  - Chleb wypiekany przez gospodarzy z Sycyna spotkał się z ogromnym uznaniem komisji oceniającej.

Z dumą informujemy, że nasza LGD również została doceniona  - otrzymaliśmy Dyplom za aktywną współpracę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz za wspólne budowanie marki Wielkopolski jako regionu nowoczesnego i czerpiącego z bogatych tradycji wsi.  Prezes naszej LGD, Renata Gembiak –  Binkiewicz przedstawiła dokonania. Krainy Trzech Rzek w zakresie aktywizacji, promocji i rozwoju turystytyki, będące przykładami dobrych praktyk.

Podczas konferencji na stoisku Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek zostały  zaprezentowane elementy wystawy staroci, którą przygotowały Aktywne Babki z Ryczywołu.

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji cieszyło się rękodzieło wykonane przez Panią Henrykę Bąk ze Skrzetusza.

Wszystkim liderkom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu stoiska serdecznie dziękujemy .

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu szkoleniowym dla moderatorów odnowy wsi, w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Celem naboru jest wyłonienie grupy osób, która pełnić będzie rolę moderatorów odnowy wsi tj. specjalistów wspierających społeczności lokalne w uruchamianiu i wdrażaniu procesów odnowy wsi w sołectwach uczestniczących w programie.

Do udziału zostaną zapraszone osoby, które wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich. Instytucji  wdrażającej zależy na współpracy z osobami, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

http://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_wielkopolska-odnowa-wsi-2013-2020_moderatorzy-odnowy-wsi

W Ludomach pielęgnują dziedzictwo kulturowe

23 listopada w Szkole Podstawowej w Ludomach uroczyście podsumowano projekt “Szlakiem skarbów wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego”, realizowany przez Aktywne Kobiety z sołectwa Ludomy, pod patronatem Stowarzyszenia Nasza Lipa. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Wielkopolska Wiara. Dzięki staraniom Aktywnych Kobiet  z Bernadettą Filodą na czele, dzieci z sołectwa Ludomy uczestniczyły w nauce tradycyjnych tańców i piosenek ludowych. Warto podkreślić fakt, że stroje dla całego zespołu uszyły nieodpłatnie  Aktywne Kobiety: pani Ewa Foedke, Krystyna Bartkowiak i Anna Pielucha, a w organizację całego przedsięwzięcia aktywnie zaangażowały się nauczycielki Zespołu Szkół w Ludomach wraz z  panią dyrektor Grażyną Szacht.