Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Obornicki Supermaraton Kraina Trzech Rzek już 16. 04. 2016 !!!

Dzięki staraniom członków Sekcji Kolarskiej, powstałej przy Motoklubie Obornickim, udało się wpisać Oborniki w kalendarz ważnych imprez rowerowych na 2016 rok.  Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów dwóch kółek do wzięcia udziału w Obornickim Supermaratonie Kraina Trzech Rzek, który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku. Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz imprez zaliczanych do Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych!

szczegóły;

https://www.facebook.com/Obornickie-Towarzystwo-Cyklist%C3%B3w-1435089400090337/?ref=aymt_homepage_panel

http://supermaratony.org/kalendarz-imprez-2016/

Gęsina na św. Marcina – czyli kulinarne popisy liderek z Zawad

Podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Ryczywole, z inicjatywy liderek z Zawad po raz pierwszy (i mamy nadzieję, że nie ostatni) serwowano pyszne potrawy z gęsiny. Pomysł zrodził się podczas wizyty studyjnej na Festiwalu Kuchni ochweśnickiej w Ślesinie, organizowanej przez LGD. Liderki z Zawad przy wsparciu naszej LGD przygotowały i częstowały mieszkańców czerniną, pasztetem, pieczoną gęsią z farszem, szynką i kiełbasą oraz smalcem. W specjalnie przygotowanych na tę okoliczność ulotkach, można było przeczytać informacje o wsi Zawady, historii  Gęsiny na św. Marcina a także znaleźć przepisy kulinarne na serwowane smakołyki. Za ogromne zaangażowanie dziękujemy liderkom z Zawad i Ryczywołu z Anią Michałowską na czele.

Spotkanie dla sektora gospodarczego

Prezentacja ze spotkania 9.11.2015

Spotkanie z Radą Inicjatyw Społecznych

W piątek 6 listopada podczas Rady Inicjatyw Społecznych, prezes LGD Małgorzata Najdek, zaprezentowała nowe możliwości wsparcia oraz planowane kryteria wyboru w nowo tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na Kulinarne obchody Święta Niepodległości

Gęsina na Marcina – ulotka

Przygotowania do kulinarnych obchodów Święta Niepodległości w Krainie Trzech Rzek trwają :)

Spotkanie dla sektora gospodarczego

Spotkania konsultacyjne w Gminach zakończone!

Informujemy, że zakończone zostały cotygodniowe konsultacje społeczne, poświęcone identyfikacji problemów i potrzeb oraz analizie słabych i mocnych stron obszaru. Podczas cotygodniowych spotkań w każdej w gmin członkowskich mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z propozycjami celów, przedsiewizięć oraz kryteriów wyboru operacji. Dzieki Państwa zaangażowaniu kolejny etap prac nad strategią został zakończony owocnie.  W trakcie spotkań konsultacyjnych omawialiśmy „Arkusze Pomysłu”, w którym mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania . Zainteresowanie mieszkańców nową perspektywa finansową 2014- 2020, jest ogromne, co potwierdza kilkaset złożonych arkuszów pomysłu. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz zaangażowanie w prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Już niebawem zaprosimy Państwa do wyrażanie swojej opinii na temat planu komunikacyjnego oraz ewaluacji LSR.

Spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

Kolejne etapy tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami. Wspólne spotkania prowadzone różnymi metodami partycypacyjnymi owocują wypracowaniem kolejnych istotnych ustaleń. Tym razem przedmiotem dyskusji  były kryteria wyboru operacji. Propozycje kryteriów dla osób podejmujących i rozwjających działalność zostaną przedstawione podczas spotkania, które odbedzie się 9 listopada na sali konferencyjnej CRO (pływalnia) o godz. 17:00.

Zapraszamy do współpracy

Sołtysi i przedstawiciele dyskutowali o kryteriach wyboru operacji

19 października w  sali konferencyjnej Centrum Rekreacji Oborniki odbyło sie spotkanie sołtysów oraz przedstawicieli stowarzyszeń z obszaru LGD Kraina Trzech Rzek. Spotkanie to rozpoczęło kolejny etap prac nad nową loklaną strategią rozowju. Licznie przybyli liderzy loklanych społeczności dyskutowali nad celami i przedsięwzięciami oraz kryteriami wyboru operacji, które maja zostać zawarte w nowej LSR. Uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą podsumowania analizy SWOT, oraz wskazali w niej przedsięwzięcia, które przede wszytkim powinna realizować LGD, by interweniować w obszarach wskazanych jako słabe strony. Dyskusję o kryterich wyboru prowadzono w formie kawiarenki obywatelskiej, podczas której każdy miał możliwość wypowiedzenia swojej opinii oraz wysłuchania zdania innych uczestników na temat zaproponowanych kryteriów wyboru. Najwięcej emocji wywołał temat wagi poszczególnych kryteriów wyboru, ale w drodze dyskusji wypracowano wspólne stanowisko.