Witamy w LGD Kraina Trzech Rzek

Smacznie i tradycyjnie, czyli 100 Liderek w Objezierzu

Ponad 100 – osobowa grupa liderek  przybyła na konferencję “Dziedzictwo kulinarne i kulturowe w Krainie Trzech Rzek”. Sołtyski, członkinie rad sołeckich, działaczki stowarzyszeń i liderki lokalnych społeczności z terenu gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół po raz kolejny spotkały się, by wspólnie wysłuchać interesujących prelekcji i podzielić się doświadczeniami, pomysłami. Konferencja  odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół w Objezierzu, miejscowości o bogatej historii, miejscu pobytu naszego wieszcza – Adama Mickiewicza.

Przybyłe na konferencję panie (oraz kilku panów) przywitały,  w imieniu zarządu LGD, Małgorzata Najdek i Grażyna Foedke wraz z Edytą Mikołajczak, wicedyrektor Zespołu Szkół w Objezierzu, a zarazem gościnną gospodynią konferencji.

Prezes Krainy Trzech Rzek Małgorzata Najdek, przedstawiła plany LGD na kolejne miesiące funkcjonowania, zapraszając liderki do aktywnego włączania się w działania stowarzyszenia.

Pierwszym punktem konferencji było zaprezentowanie działalności rodzinnej tłoczni soków państwa Rembowskich z Żukowa.   Katarzyna i Tomasz Rembowscy w bardzo ciepły i interesujący sposób opowiedzieli o kulisach powstania ich firmy, ogromnym zaangażowaniu całej rodziny i wspólnym zapracowaniu na ogromny sukces. Z ich pełnej pasji opowieści o trudnych początkach, dylematach przy podejmowaniu ważnych decyzji  wyłaniał się ważny wniosek – warto realizować swoje marzenia, nie zniechęcać się i inspirować podróżami i ciekawymi ludźmi. Soki Państwa Rembowskich są dziś znane w całej Polsce  oraz poza jej granicami, uzyskały zaszczytny tytuł Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski, są wizytówką Krainy Trzech Rzek na wielu wydarzeniach promocyjnych.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja dziedzictwa kulturowego Krainy Trzech Rzek, czego dokonał  Witold Przewoźny z Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Pan Witold w niezwykle interesujący sposób  przedstawił tradycje i zwyczaje wielkopostne i wielkanocne Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem naszego obszaru.

Po prelekcjach nastąpiła prawdziwa uczta dla podniebień liderek – panie z Zespołu Szkół w Objezierzu wraz z uczniami przygotowały dania nie tylko pięknie wyglądające, ale również wykwintnie smakujące. Nie zabrakło żuru, faszerowanego drobiu, pasztetów oraz bab i placków charakterystycznych dla okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy. Zasługą uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół był również piękny wystrój sali, w której odbywała się konferencja.

Na zakończenie spotkania odbył się tradycyjny kurzy targ, prowadzony przez liderki z Długiej Gośliny a na pamiątkę spotkania każda z uczestniczek otrzymała prezent od LGD – deskę kuchenną do krojenia w zabawnym kształcie świnki.

Wielkopolska wiara aktywnie działa – trwa nabór wniosków

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O Mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne i samopomocowe – min. 3 osoby pełnoletnie.

Oferenci mogą pozyskiwać środki na:

  • inicjatywy oddolne – działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.

Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

  • rozwój organizacji – młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowanie nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł. będą mogły także pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenie zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

Bardzo ważne bowiem jest, aby projekty angażowały do działania, pomocy przy projekcie społeczności lokalne.

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 1. czerwca do 31. października 2015 roku.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora (www.pisop.org.pl/fio)  najpóźniej do 17. kwietnia 2015 roku, do godziny 15.00.

Dodatkowo wysłać należy jeden egzemplarz papierowy.

Na etapie tworzenia projektów, wypełniania ofert oferujemy bezpłatną pomoc doradców.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofertowego oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.

Lekcje turystyczne w Krainie Trzech Rzek

Od dwóch tygodni trwają Lekcje Turystyczne w Krainie Trzech Rzek . Odwiedzamy wszystkie szkoły podstawowe na naszym terenie a prezes LGD, Małgorzata Najdek osobiście zaprasza do spędzania czasu wolnego na terenie Krainy Trzech Rzek. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach tworząc plakaty dotyczące  turystyki oraz omawiając atrakcje turystyczne LGD. Każdy uczestnik lekcji otrzymuje ”niezbędnik małego turysty”, tj. plecak wraz z informatorem turystycznym!

Dziś odwiedziliśmy Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu ubezpieczenie uczestników rajdu

Czytaj więcej …

Rajd pieszy w Śnieżycowym Jarze

W sobotę 21  marca  odbył się pierwszy i w tym roku rajd pieszy, organizowany przez LGD Kraina Trzech Rzek we współpracy ze Stowarzyszeniem NW Włóczykije.  Z samego rana ponad  50 osobowa grupa śmiałków, wyruszyła z Uchorowa  w kierunku  Rezerwatu Przyrody – Śnieżycowy Jar, gdzie kwitnie śnieżyca wiosenna. W połowie drogi uczestnicy rajdu przeszli nad Wartę pożegnać ostatecznie zimę…. Marzanna przygotowana przez Stowarzyszenie NW Włóczykije odpłynęła do morza…..:)

Po dwóch godzinach zwiedzania przepięknego rezerwatu  udaliśmy się na pyszną, gorącą zupę, ciasto drożdżowe, kawę i herbatę.

Każdy uczestnik rajdu otrzymał od LGD Kraina Trzech Rzek drobny upominek.

Gmina Murowana Goślina otrzymała dofinansowania z budżetu LGD Kraina Trzech Rzek w ramach działania Małe Projekty na  zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, jakim jest Rezerwat  Przyrodniczy Śnieżycowy Jar. Projekt przewidywał wykonanie szlaku, który zamykał będzie się w pętlę i  prowadził od Starczanowa przez Rezerwat Zakole Warty i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim do Starczanowa. Szlak został oznakowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez PTTK, poprzez namalowanie znaków na drzewach, kamieniach, słupach granitowych, słupach energetycznych itp. W celu zachowania czystości na całym szlaku zostały umieszczone kosze na śmieci.

Lekcje turystyczne w Krainie Trzech Rzek

Od dwóch tygodni trwają Lekcje Turystyczne w Krainie Trzech Rzek .Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, tworząc mapę myśli na temat turystyki oraz omawiając atrakcje turystyczne LGD. Każdy uczestnik lekcji otrzymuje ”niezbędnik małego turysty”, tj. plecak wraz z informatorem turystycznym!

W minionym tygodniu odwiedziliśmy SP nr.2 i 4  w Obornikach, SP w Maniewie, SP nr. 2 w Murowanej Goślinie, SP w Kiszewie, SP w Rożnowie.

Zapraszamy na Rajd Rowerowy w Gminie Ryczywół

Regulamin Rajdu

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu – wyżywienie uczestników rajdów rowerowych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, z siedzibą w Obornikach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, informuje o planowanym do wykonania zadaniu:

Usługa cateringowa dla 30 osób ( w trzech terminach podczas 3 rajdów rowerowych, w miejscowościach Oborniki , Murowana Goślina , Ryczywół )

Kiełbasa 1 porcja/os

Ketchup Musztarda

Bułka

Napoje

Zupa grochowa

Dostarczenie naczyń jednorazowych, obsługa.

Podmioty posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 23.03.2015  r. do godz. 12.00 na adres e-mail Stowarzyszenia, tj: biuro@kraina3rzek.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” – ” Szlak Ukrytych Skarbów”

Zapraszamy na Rajd Rowerowy w Gminie Murowana Goślina


Regulamin Rajdu Murowana Goslina

Zapraszamy na Rajd Rowerowy w Gminie Oborniki

Regulamin Rajdu Oborniki